Over ons

Via Bruxellensis, de Brusselse Weg

Vereniging voor Historische Europese Krijgskunsten (HEKK)

Deze club is ontstaan uit de wil van zijn oprichter om ervoor te zorgen dat ook Brussel amhe kon zien bloeien.

Op 16 juni 2015 ging de eerste training van de nieuwe vereniging van start. Geïnteresseerden kwamen in groten getale opdagen. Onder hen een aantal die om hun geliefde discipline te beoefenen zich de moeite getroostten om soms ver buiten Brussel te gaan trainen. Via Bruxellensis biedt de mogelijkheid om nu ook dicht bij huis, in Brussel de Historische Europese Krijgskunsten te beoefenen.

2015-06-16_21-09-44_DSC_5503_DxO

RyuMuHNIpEEOO5AOSCKYXG7yKRkacHAMGtjaxAAb312yEvLjv6vhH26CStsAOuzbhgc80qYia0rMyZYx8UhVFuS2QOwk4A7ptYtHrQurhhx-1RVmXByz6ywvL059EyQOp het ogenblik werken wij vooral rond de vechttechnieken voor het middeleeuwse langzwaard uit de 14de en 15de eeuw, zoals beoefend en overgeleverd in de Duitse traditie van de school van Johannes Liechtenauer, aangevuld met het ongewapend gevecht (« ringen »: worstelen in de ruime zin) en het dolkgevecht. We concentreren ons op het zgn. Blossfechten, d.w.z., het gevecht zonder harnas, maar onze vereniging staat in principe open voor alle andere stijlen en onderwerpen uit het zeer ruime kader dat de Historische Europese Krijgskunsten vormen.

Meer practische info over de trainingen vind je door hier te klikken.

De_Fechtbuch_Talhoffer_018De discipline der Historische Europese Krijgskunsten (HEKK) is gebaseerd op de studie van de methoden en vechtsystemen die overal in Europa werden ontwikkeld doorheen zijn lange geschiedenis, en die tot ons zijn gekomen in de vorm van manuscripten en gedrukte boekwerken die ons door de toenmalige meesters en hun leerlingen zijn nagelaten.

 

i33Het rijke palet aan HEKK-subdisciplines omvat ondermeer langzwaard, zwaard en beukelaar, dolk, worstelen, het Renaissance rapier, en al gelang van de gebruikte definitie zelfs dingen als self defense uit de tijd van sherlock Holmes (Bartitsu) en bajonetvechten uit de Eerste Wereldoorlog.

 

Meer informatie over de historische bronnen vind je onder de link Bronnen op onze website.

Om u een goed beeld te vormen van waarover het echt gaat, hier alvast enkele interesante videos:

 

Onze club is lid van de Belgian HEMA Federation « Societas Belgarum Scientia Nobilis », die zelf weer deel uitmaakt van de internationale federatie IFHEMA.

 


De instructeurs

In de wereld van de Historische Europese Krijgskunsten bestaan er geen instructeurs in de formele zin, om de eenvoudige reden dat diegenen die aanspraak zouden kunnen maken op een dergelijke status reeds vele eeuwen dood zijn. Er zijn wel mensen die op basis van de overgeleverde historische bronnen diepgaand critisch onderzoek doen om tot een zo accuraat mogelijke reconstructie van de gevechtshandelingen en technieken te komen.

Er is dus geen « meester » die de houder is van kennis die aan zijn uitverkoren leerlingen kan worden doorgegeven; er zijn slechts leerlingen die zich erop toeleggen de kennis van de oude meesters, zoals Johannes Liechtenauer, te ontcijferen. Daarom kan in principe iedereen tijdens een les zijn of haar ideeën omtrent een aspect van HEKK naar voren brengen.

Desalniettemin hebben we een aantal meer ervaren leden bereid gevonden de anderen, die zich nog niet rijp voelen om zelf met de bronnen te werken, op weg te zetten.

Benjamin Cassart

Benjamin Cassart

Oud stichtend lid van de Brusselse Académie Talhoffer en oprichter van Via Bruxellensis.

Benjamin bezit een ruime ervaring in verschillende krijgskunsten, voornamelijk het langzwaard, dat hij gedurende 15 jaar in de context van het middeleeuwse re-enactment beoefende. Verder ook zwarte band in shotokan karate, sportschermen (floret, épée, sabel), hakko-ryu jujitsu, kendo, iaido, en soo-bak-do. Hij traint ook bij enkele andere Belgische HEKK-verenigingen (Invirtus en Salle d’Armes Jean le NoirBruselas Destreza). Hij neemt tenslotte veelvuldig deel aan workshops, zowel om nieuwe domeinen in de HEMA-wereld te leren kennen als om reeds bestaande kennis en ervaring te verdiepen.